Många vinster med att hålla rent

En ren arbetsmiljö ökar trivseln och skapar bättre motivation hos medarbetarna. Rätt skötsel av lokalerna bidrar också till minskat slitage. Vi har låtit Städsällskapet ge tips för ett renare kontor.

Läs hela artikeln på Citymark.today här ››